Lûd fan de Middelsee

Lud-fan-de-Middelsee

In Lûd fan de Middelsee brengen 17 muziek- verenigingen de oude Middelzee opnieuw tot leven. De Middelzee: nieuw grondgebied van de gemeente Leeuwarden. En thuisregio van de 17 samenwerkende verenigingen. De stad kennis laten maken met de dorpen, en de dorpen meenemen naar de stad: dat is het doel van Lûd fan de Middelsee.

Daarom klinkt op 30 september 2018 van Hijum tot Leeuwarden muziek. Een muzikale etsroute, door het landschap van de Middelzee. In de dorpen en onderweg verzorgen showbands, brassbands, fanfares, harmoniekorpsen én een doedelzakband verrassende optredens. Eindpunt van de route is De Prinsentuin in Leeuwarden. Daar is eten en drinken voor iedereen. De grote finale vindt ’s avonds plaats Under dé Toer, de Oldehove. Deze toren, gebouwd op de kust van de oude Middelzee, staat symbool voor de samenwerking tussen de muziekverenigingen. Samen brengen zij een muzikaal spektakel waar nog lang over gesproken zal worden.

M.m.v. Apollo Grou, Brassband 50+, Crescendo Hijum/Feinsum, Da Capo Leeuwarden, De Kriich Wergea, De Nije Bazún Britsum, Gerrit Heeringa Orkest, Harmonie Weidum, Hosannah Leeuwarden, Looft den Heer Wurdum, Ons Genoegen, Pasveerkorpsen Leeuwarden, Soli Brass Leeuwarden, Studio Stiens, Takostu Stiens, Fries senioren orkest, Graham Lowland Pipes & Drums.
Compositie: Geert Jan Kroon. Regie en artistieke leiding: Luuk Eisema. Productie assistent: Ilse Schreur.