Samenwerkende Muziekverenigingen Leeuwarden

Welkom op de site van 'Samenwerkende Muziekverenigingen Leeuwarden' (SML), de overkoepelende organisatie voor muziekverenigingen in de gemeente Leeuwarden.

Vereniging SML is opgericht op 16 juni 2017. Het doel van het samenwerkingsverband is het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen de muziekverenigingen, het organiseren van gezamenlijke activiteiten en het behartigen van de gezamenlijke belangen. SML is namens de aangesloten verenigingen ook het aanspreekpunt voor de gemeente Leeuwarden betreffende zaken op het gebied van cultuurbeleid.

In het voorjaar van 2016 hebben de gezamenlijke muziekverenigingen het initiatief genomen om bij elkaar te komen om nader kennis te maken en om te kijken of we elkaar ook zouden kunnen helpen en versterken op bepaalde vlakken. In december 2016 heeft onze eerste gezamenlijke activiteit plaatsgevonden. Met muzikanten van de gezamenlijke verenigingen is opgetreden op het Freeze-Festival in Leeuwarden.

In het kader van Culturele Hoofdstad 2018 gaan we op 30 september 2018 een groots evenement te organiseren ('Lud fan de Middelsee'). Omdat onze samenwerking steeds verder werd geïntensiveerd, hebben we besloten om ons samenwerkingsverband te formaliseren door het oprichten van SML. De leden van onze vereniging zijn zeer divers. Van harmonie, fanfare en brassband tot showkorpsen en zelfs een doedelzakband. 

De 17 verenigingen tezamen vertegenwoordigen ongeveer 750 muzikanten. De gemeente kan dus met trots stellen dat voor wat betreft de blaasmuziek, Leeuwarden een gemeente is waar door jong en oud gemusiceerd wordt.

Het motto van ons samenwerkingsverband is 'SAMEN DOEN'. Iedere vereniging die lid is doet actief mee om van ons samenwerkingsverband een succes te maken!

Toekomstige evenementen

  1. Lûd fan de Middelsee

    september 30