Lûd fan de Middelsee

Over 17 muziekverenigingen, een verdwenen zee en een toren

Het nagenieten is begonnen!

Met een voldaan gevoel kijken we terug op een legendarisch evenement. We zijn ontzettend trots op wat we als jong samenwerkingsverband in korte tijd neer hebben kunnen zetten. Lûd fan de Middelsee was een evenement waar LF2018 om draait: Samenwerken, doorzetten en Mienskip! Deze dingen leer je allemaal bij een muziekvereniging.

Wil je dit zelf ook mee maken? Dat kan! Op onze ledenpagina kun je in contact komen met een verenging in de buurt. Onze verenigingen staan altijd open voor nieuwe leden en velen van hen bieden muziekles aan voor jeugd en volwassenen.

Een evenement als Lûd fan de Middelsee ontstaat natuurlijk niet vanzelf. Een team vrijwilligers van SML heeft maandenlang vele vrije uurtje besteed aan de organisatie van dit fantastische evenement. Deze vrijwilligers zijn onmisbaar binnen elke vereniging wij kunnen ze niet genoeg bedanken. Daarom nogmaals een diepe, diepe buiging naar iedereen die Lûd fan de Middelsee tot een geweldig succes heeft gemaakt.

Nu gaan we nagenieten van Lûd fan de Middelsee en wellicht al nadenken over een volgend gezamenlijk optreden...

SML

Samenwerkende Muziekverenigingen Leeuwarden

Vereniging SML is opgericht op 16 juni 2017. Het doel van het samenwerkingsverband is het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen de muziekverenigingen, het organiseren van gezamenlijke activiteiten en het behartigen van de gezamenlijke belangen. SML is namens de aangesloten verenigingen ook het aanspreekpunt voor de gemeente Leeuwarden betreffende zaken op het gebied van cultuurbeleid.

In het voorjaar van 2016 hebben de gezamenlijke muziekverenigingen het initiatief genomen om bij elkaar te komen om nader kennis te maken en om te kijken of we elkaar ook zouden kunnen helpen en versterken op bepaalde vlakken. In december 2016 heeft onze eerste gezamenlijke activiteit plaatsgevonden. Met muzikanten van de gezamenlijke verenigingen is opgetreden op het Freeze-Festival in Leeuwarden.

In het kader van Culturele Hoofdstad 2018 gaan we op 30 september 2018 een groots evenement te organiseren ('Lud fan de Middelsee'). Omdat onze samenwerking steeds verder werd geïntensiveerd, hebben we besloten om ons samenwerkingsverband te formaliseren door het oprichten van SML. De leden van onze vereniging zijn zeer divers. Van harmonie, fanfare en brassband tot showkorpsen en zelfs een doedelzakband.

De 17 verenigingen tezamen vertegenwoordigen ongeveer 750 muzikanten. De gemeente kan dus met trots stellen dat voor wat betreft de blaasmuziek, Leeuwarden een gemeente is waar door jong en oud gemusiceerd wordt.

Het motto van ons samenwerkingsverband is 'SAMEN DOEN'. Iedere vereniging die lid is doet actief mee om van ons samenwerkingsverband een succes te maken!

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.