Presentatie Slotspektakel Lûd fan de Middelsee

Foto: Masha Bakker

Nynke de Jong

Nynke de Jong is niet alleen bekend van radio, tv, kranten en tijdschriften maar is daarnaast ook een echte Friezin. Ze werd geboren in 1985 te Goënga en speelde tien jaar lang bugel bij Christelijke Muziekvereniging Excelsoir te Scharnegoutum. Begin juli schreef ze in een column een brief aan haar dochter. Hierin benoemd ze wat ze geleerd heeft van haar tien jaar bij de fanfare.

Samenwerken, doorzetten, omgaan met vreselijke mensen.
Die dingen heb je nodig in het leven.
En bij de fanfare leer je ze allemaal.

Deze woorden sluiten perfect aan bij de mentaliteit van SML en de boodschap van Lûd fan de Middelsee dat wij haar gevraagd hebben haar medewerking te verlenen aan ons uniek evenement.’s Middags snuift ze fietsend de sfeer op en 's avonds opent ze het Slotspektakel zoals alleen zij dat kan: Met een frisse verwoording van haar originele blik.

Foto: Marc Haers

Fabian Jansen

Fabian Jansen is acteur, regisseur en theatermaker. Daarnaast zingt hij en speelt hij trompet. Recent speelde hij in een stal in Goutum de voorstelling Maalkop. In deze voorstelling vertolkt Fabian de rol van boer die zijn koe uitlegt waarom het bedrijf tender gaat.

Tijdens het Slotspektakel neemt Fabian ons op zijn onnavolgbare, ontwapenende wijze mee in de zielenroerselen van de Oldehove en geeft de toren krachtig een stem. Deze stem heeft onze 'mislukte' toren nodig om duidelijk te maken dat jezelf opnieuw uitvinden lastig, maar soms noodzakelijk is.