Reactie van SML op de Cultuurnota 2021-2028

De Cultuurnota 2021-2028 van de gemeente Leeuwarden is op 27 februari jl. gepubliceerd. SML is verheugd dat we vermeld worden, maar we vinden het erg teleurstellend dat de gemeente ons niet rekent tot de culturele basisinfrastructuur. Zonder amateurkunst (in ons geval muziekverenigingen), de bakermat voor veel jonge én seniore culturele makers, geen bruisend cultureel leven in de gemeente.

Bewust schrijven we hier gemeente en niet stad. SML is actief in de stad én in de dorpen daar omheen. Daar zijn de muziekverenigingen één van de pijlers van de in 2018 alom bewonderde 'mienskip'.

Muziekverenigingen organiseren concerten en zorgen voor de muzikale omlijsting van heel veel verschillende activiteiten. Er zijn echter meer redenen om ons tot de culturele basisinfrastructuur te rekenen:

De muzikanten van SML tijdens Lud fan de Middelsee
  • - Persoonlijke ontwikkeling: je doet ervaring op voor de rest van je (werkzame) leven;
  • - Cognitieve ontwikkeling: de zeer grote invloed die actief muziek maken heeft op de ontwikkeling van het brein;
  • - Sociale ontwikkeling: de netwerkfunctie van een muziekvereniging;
  • - Bindende functie in de mienskip;
  • - Talentontwikkeling: we verzorgen voor 180 leerlingen het muziekonderwijs en leiden op voor conservatorium. Op diverse basisscholen verzorgen we muziekprojecten.

Muziekonderwijs toegankelijk voor iedereen

We houden dus voor niets professioneel en kwalitatief goed muziekonderwijs in de lucht voor de gemeente (er is al sinds 2012 geen muziekschool meer). Onze vakdocenten werken dik onder het gangbare uurtarief, samen doen we er alles aan om het muziekonderwijs in de lucht te kunnen houden.

We werken vrijwillig en met heel veel passie voor de leukste hobby die er is: samen muziek maken. We steken daar heel veel vrije tijd, energie én geld in. Genoeg reden om ons dus wél te rekenen tot de basis. Met structurele financiële middelen kunnen wij die basis op orde te krijgen én houden. Zonder structurele middelen, is het niet onwaarschijnlijk dat meerdere muziekverenigingen in de nabije toekomst moeten stoppen.

De 40.000,- euro die in scenario C van de nieuwe Cultuurnota wordt genoemd als mogelijk structureel subsidiebedrag voor SML is ons inziens een kleine investering met veel rendement. Zeker in verhouding tot de forse subsidiebedragen die in scenario B aan andere culturele instellingen worden toegekend. De 40.000,- euro is overigens niet voldoende om het 'LF2028 legacy niveau' waarin in scenario C naar wordt gestreefd te behalen, het is een sobere basis. Waar dit bedrag op gebaseerd is, is ons ook niet duidelijk.

We hopen dat de gemeenteraad kiest voor optie C van de Cultuurnota, maar als het al optie B wordt (Basis op Orde), dan horen de muziekverenigingen van SML daar ons inziens absoluut onderdeel van uit te maken!

Muziek is de toekomst van cultuur in Leeuwarden