Samen Sterk

Op zondag 23 februari heeft SML de 'Samen Sterk'-dag georganiseerd in Opus te Leeuwarden. Vertegenwoordigers van 14 van onze leden waren aanwezig.

De middag begon met een workshop o.l.v. Wessel de Vries, voorzitter van ons lid Soli Brass, over hoe je als vereniging voor verschillende doelgroepen zichtbaar kunt zijn (zowel online als offline). Daarna zijn we in gesprek gegaan met een aantal raadsleden en fractie-assistenten van de Leeuwarder Gemeenteraad. CDA, FNP, Partij voor de Dieren, D'66 en Gemeentebelangen waren vertegenwoordigd.

De nieuwe Cultuurnota wordt binnenkort vastgesteld in de gemeenteraad en we hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de raadsleden te informeren over het belang van de SML-muziekverenigingen.
Samen muziek maken geeft veel plezier, enthousiasme, maakt vrienden voor het leven, is goed voor je persoonlijke- en sociale ontwikkeling, leert je veel voor je verdere leven, geeft je een netwerk en tweede familie, heeft een functie in dorp en stad en wil je voor geen goud missen.
Bovendien: zonder SML-muziekverenigingen geen muziekonderwijs in de gemeente Leeuwarden. We leiden op voor conservatorium!

We doen dat met veel passie en energie. We steken er veel tijd en geld in. Als dat geen plek en steun verdient in de nieuwe cultuurnota van de gemeente Leeuwarden?!