SML krijgt steun van de voltallige gemeenteraad

SML is verheugd dat de voltallige gemeenteraad vanavond heeft ingestemd met een motie op de nieuwe Cultuurnota.

De motie die door het CDA was opgesteld, houdt in dat SML in de nieuwe Cultuurnota van scenario C naar scenario B gaat, zodat we onderdeel uitmaken van 'De Basis op Orde'. Daarnaast komt er in 2021 en 2022 een bedrag van 20.000,- euro beschikbaar voor jeugdopleiding/talentontwikkeling.

We zijn blij dat de gemeenteraad het belang van onze muziekverenigingen erkend en ons ook financieel wil steunen.
De bedragen die we in 2021 en 2022 ontvangen, zijn incidentele bedragen. We zijn blij met deze eerste stap en hopen dat er in de volgende begrotingsperiode (vanaf 2023) structureel geld beschikbaar komt voor al onze muziekverenigingen.

SML is de Mienskip!

Jannie Atsma van het CDA Leeuwarden

Jannie Atsma (CDA)

Lyda Veldstra van de FNP

Lyda Veldstra (FNP)

Burgemeester Buma

Burgemeester Buma