Positieve berichten uit de gemeenteraad over Cultuurnota

Vanavond was de 'politieke dialoog' in de gemeenteraad over de nieuwe Cultuurnota 2021-2028.

We zijn verheugd dat SML uitgebreid ter sprake is gekomen. Veel politieke partijen hebben hun steun voor de amateurkunst en expliciet ook voor de SML-muziekverenigingen uitgesproken en er zullen moties worden ingediend door het CDA en de FNP.

We hopen dat SML een plek krijgt in scenario B (genaamd 'Basis op Orde) van de nieuwe Cultuurnota. Onze verenigingen horen bij de basisinfrastructuur we hopen dat de gemeenteraad ons hier de erkenning voor geeft.

Wethouder van Cultuur Hein Kuiken heeft aangegeven dat het college van B&W de oproep van de raadsleden voor meer aandacht en meer geld wel kan ondersteunen. Men is reeds aan het nagaan of er structurele middelen beschikbaar kunnen komen voor de SML-verenigingen ten behoeve van talentontwikkeling/jeugdopleiding. Dit zou dan wellicht ook al binnen de huidige begrotingsperiode (dus misschien al vanaf 2021) kunnen worden geregeld. De wethouder komt hier volgende week bij de gemeenteraad op terug.

We roepen de gemeenteraadsleden op om op 16 september te stemmen voor SML in scenario B en voor een structurele gemeentelijke bijdrage. Een stem voor SML is een stem voor de Mienskip!

Nieuwsgierig wat er allemaal gezegd is? Kijk hier het politieke dialoog terug.