SML-Verenigingen horen in de basis van de Cultuurnota Gemeente Leeuwarden

Als basis voor muzikaliteit en vooral muziekonderwijs in de gemeente Leeuwarden behoren de SML-verenigingen toch zeker tot de culturele basis. Toch is dit in de gepresenteerde Visienota Cultuur van de Gemeente Leeuwarden niet terug te zien. 

SML hoort thuis in de Culturele basis (ambitieniveau B)

SML heeft op 2 september ingesproken bij het Open Podium over de nieuwe Cultuurnota van de gemeente Leeuwarden. Annewiep Bloem en Wessel de Vries hebben aangegeven waarom SML en de 16 aangesloten muziekverenigingen vinden dat ze deel uitmaken van de culturele basisinfrastructuur en daarom wij thuis horen in ambitieniveau B van de nieuwe Cultuurnota. Onze verenigingen hebben een verbindende rol in de Mienskip. Onze muziek brengt plezier en fleur in dorp en stad. Iedere vereniging heeft een andere rol. Van dorpsorkesten met een sterke sociale functie naar wereldkampioenen die Fryslân en Nederland muzikaal gezien op de kaart zetten.

Jeugd opleidingen zijn onmisbaar

En worden verzorgt door onze verenigingen

De jeugd heeft de toekomst. De jeugd die bij de SML-verenigingen wordt opgeleid zijn de muzikanten van de toekomst. Sommigen gaan zelfs naar het conservatorium en worden professioneel muzikant, dirigent of docent. De jeugdopleiding kost muziekverenigingen jaarlijks veel geld en het is veel werk om de begroting elk jaar weer sluitend te krijgen. De vrijwilligers, docenten en dirigenten van onze muziekverenigingen zorgen er met heel veel enthousiasme en passie voor dat er in onze gemeente Talentontwikkeling plaatsvindt, ondanks dat er geen muziekschool in de gemeente is. Willen we daarmee door kunnen gaan, dan is steun en waardering van de gemeente, zeker ook in financiële zin, essentieel.

Wy hoege echt net it heechste bedrach, mar in basis wêrop't wy fierder borduere kinne soe wol moai wêze.

-Annewiep Bloem

 

Na ons inspreek moment hebben we vragen van raadsleden beantwoord, kort gesproken met onze nieuwe wethouder van cultuur, Hein Kuiken, en Omrop Fryslân heeft  Annewiep ook nog geïnterviewd. Het interview is terug te vinden op de site van Omrop Fryslan.